Български Английски

Поздравителен адрес на МО към СОРА по случай 6-ти Май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия

Министрите на външните работи на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ излязоха с обща декларация по повод 75 години от края на Втората световна война.

Декларация на СОРА относно превъоръжаването на Българската армия и стратегическото партньорство на България със САЩ в областта на сигурността и отбраната


!ВАЖНО!

Годишното отчетно-изборно (общо) събрание на СОР "Атлантик" се проведе на 18.06.2020 г. от 18.00 ч. в зала "Тържествена" на Централния военен клуб в гр. София при дневен ред:
   1. Доклад на УС за дейността на СОРА през 2019 г.
   2. Финансов отчет на УС на СОРА за 2019 г.
   3. Запознаване с Плана на СОРА за 2020 г. и обсъждане направленията за развитие.
   4. Предложения за промяна в Устава на СОРА.
   5. Други въпроси.

От УС на СОР "АТЛАНТИК"


Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” (СОРА) е неправителствена организация с идеална цел регистрирана в България според българското законодателство. Тя е учредена през м. Феврури и регистрирана от Софийският градски съд през м. Март, 2004.

В СОРА членуват генерали и офицери от резерва: депутати; с научни степени и звания; военнни дипломати; с опит в работата в структурите на НАТО; с опит по управлението и участието в миротворческите операции в Камбоджа,Ангола,Босна и Косово, както и с опит в работата на международни частни военни компании в Ирак, Кюрдистан и Афганистан. Някои от членовете на СОРА са издигнати на висши държавни длъжности (трима министри и двама председатели на държавни агенции), други са постъпили на работа в структури на НАТО.

View My Stats