Български Английски

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

ПРИВЕТСТВИЕ от името на президента на Република България по случай откриването на конференцията “Адекватността на НАТО в съвременната и бъдеща среда за сигурност: Изводи за България.” под патронажа на Президента на Републиката – 25.06.2015 г.

Нови предизвикателства пред съюзната политика за сигурност 25.06.2015 г.

ПРИВЕТСТВИЕ на заместник-министъра на отбраната на Р България г-н Димитър Кюмюрджиев 25.06.2015 г.

ВСЪПИТЕЛНО СЛОВО на председателя на управителния съвет на СОР „Атлантик“ 25.06.2015 г.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР (З) СЪБИ СЪБЕВ. ЗА СЪЮЗНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЕНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ. 25.06.2015 г.

Бригаден генерал (о.р.) БОЙКО СИМИТЧИЕВ. Укрепване на съюзната отбрана и системата за Командване и управление в югоизточния фланг на НАТО. 25.06.2015 г.

Капитан I ранг проф. д.с.н. Янцислав Янакиев.ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ПРИНОСА НА БЪЛГАРИЯ В НАТО И КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА. 25.06.2015 г.

ПЕТЪР ПОПЧЕВ, ПОСЛАНИК НЕЗАВИСИМ КОНСУЛТАНТ. АДЕКВАТНОСТ на НАТО в СЪВРЕМЕННАТА И БЪДЕЩАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ: ИЗВОДИ за БЪЛГАРИЯ. 25.06.2015 г.

Георги Тодоров, полк. (о.з.). Планиране на отбраната в променената среда На сигурност: съюзни и национални аспекти. 25.06.2015 г.

 

View My Stats