Български Английски

Почетен председател и почетни членове на СОРА

О.р. генерал майор д-р Стефан Димитров
Почетeн председател на УС

Завършил е висшето военно училище „Васил Левски”, гр. Велико Търново (1965 г.); ВА „Георги С. Раковски” (1975 г.), където защитава дисертация и придобива докторска степен; ВА на Генералния щаб (Москва, 1988 г.). Изучава френски език във Френския културен институт в София; Специализирал е в САЩ и Франция. Служил е като командир на танков взвод и рота. Работил е като старши преподавател във ВА „Георги С. Раковски”; Служи като старши помощник, началник на отдел и зам. началник на Оперативно управление на ГЩ на БА (1982-1992 г.); началник на Военния кабинет на Президента на Република България (1992-1997 г.); аташе по отбраната в Москва (1997-2000 г.); изпълнителен директор на Балканския политически клуб (2002-2005 г.); консул-пълномощен министър в гр. Новосибирск (2005-2006 г.). Председател на съвета на директорите на "ТЕРЕМ" ЕАД (2011 - 2013 г.).

Владее много добре руски език, добре –френски език и удовлетворително – английски език.

Контакти:

                   E-mail:

Повече »


Д-р Желю Митев Желев
Почетeн член на СОРА

Д-р Желю Митев Желев е роден на 3 март 1935 г. в село Веселиново, Югоизточна България, близо до гр. Шумен. Завършва висше образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Философия”. Редовен аспирант в СУ “Климент Охридски”. Завършва своята книга “Тоталитарната държава”, която успява да издаде едва през 1982 г. под заглавието “Фашизмът”. След 1989 г. тя заема своето достойно място и е публикувана на над 10 езика. Подготвя се за защита на втора кандидатска дисертация на тема: “Модалните категории”. С монографията си “Релационна теория за личността” защитава степента “Доктор на философските науки”. Основен инициатор и съосновател на Клуба за гласност и преустройство – повод за нови репресивни мерки срещу него. Основава заедно с други дисиденти Съюза на демократичните сили (съюз на всички опозиционни партии и движения). Избран е за председател на Координационния съвет на СДС. Избран е за председател на Парламентарната група на СДС във Великото Народно Събрание. Избран от Великото Народно Събрание за Президент на Република България (1990). Преизбран за Президент на Републиката, пряко от народа, съгласно новата Конституция на страната (1992). Президент на Фондация “Д-р Желю Желев”.

Повече »


 

View My Stats