Български Английски

Старши лейтенант (о.з.) Любослав Кармиджанов

Секретар на клуб „София” на СОРА

След завръщането си в България през 2016 г., МО не признава придобитата в чужбина военноотчетна специалност (ВОС) и няколко месеца по-късно назначава лейтенант Кармиджанов на длъжност „Командир на взвод в 1-ва Курсантска рота на Курсантски батальон“ в НВУ „Васил Левски“. Служейки там, е планувано той да учи по индивидуален план на обучение и да придобие ВОС по изискванията на ЗОВС на РБ. След продължителни неуспехи за започване на такова обучение и невъзможността за преместване и професионално развитие, старши лейтенант Кармиджанов напуска армията през есента на 2018 г. Четири месеца след това работи като администратор на бази данни в Paysafe Group Limited. През 2019 г. започва работа като ръководител на екип по осигуряване на качеството на софтуерни продукти в SEGA, където работи и до този момент. Старши лейтенант (о.з.) владее свободно английски и руски, а говоримо немски и гръцки. Спортува активно. За професионалните си успехи е награждаван с различни награди. Любослав е неженен, без деца и живее с приятелката си в гр. София.