Български Английски

О.р. генерал майор Съби Събев

Член на УС и Директор „ Проекти и програми”

 Генерал-майор  Събев е роден в с. Желю войвода, област Сливен. Завършил е средно образование в Техникум по електротехника “Мария С. Кюри” – гр. Сливен.

През 1975 г. е завършил Военно-въздушното училище “Георги Бенковски”, с. Долна Митрополия, обл. Плевен, както с военна, така и с гражданска специалност – “инженер по радиоелектроника”, а през 1982 г. се дипломира във Военна академия “Георги С. Раковски” – София, с магистърска специалност по военно дело. През 1987 г. гeн. Събев е завършил оперативен курс във Военна академия “Юрий Н. Гагарин”, в Монино – Руската федерация, а през 1994 г. се дипломира от Военно-въздушния колеж на ВВС на САЩ, в Монтгомери – Алабама. В периода 2001 – 2002 г. е завършил различни курсове за висши офицери в страни-членки на НАТО, включително в школата на НАТО в Оберамергау – Германия, Центъра “Джордж Маршал” в Гармиш-Партенкирхен – Германия и Колежа по отбрана на НАТО в Рим – Италия.

Професионалната кариера на ген. Събев е изцяло военна. Той е заемал различни длъжности във ВВС и ГЩ-БА,  на тактическо, оперативно и стратегическо ниво. Оглавявал е щаб на авиационна ескадрила, полк и дивизия, бил е зам. началник щаб на авиационен корпус, последователно е ръководил оперативно управление в щаба на ВВС и управления по операциите и стратегическото планиране в Генералния щаб на Българската армия. Ген. Събев приключва военната си кариера като военен представител на България в Главната квартира на НАТО, в Брюксел – Белгия, където работи над 2 години като национален представител във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС.

През военната си кариера ген. Събев е работил за изграждането и укрепването на военните способности и структури на ВВС и за реформата на Българската армия, ръководил е разработката на доктринални документи, стратегически прегледи, планове и анализи, включително за участие на военни контингенти в учения и операции на НАТО по опазване на мира. Ръководил е провеждането на първия преглед на структурите на Българската армия и изработването на “Актуализиран план 2004”. Като военен представител е изградил и интегрирал националното военно представителство в дейността на Военния комитет на НАТО и подчинените му работни органи.

Понастоящем работи като главен експерт във Военна академия “Г. С. Раковски”  в Института за перспективни изследвания за отбраната, по изследване на въпроси от съюзната и национална сигурност и отбрана, военната стратегия, отбранително планиране и развитие на въоръжените сили и тяхната трансформация. Използва разностранния си опит и за водене на краткосрочни курсове по структурите и механизмите за функциониране на НАТО и Европейската политика за сигурност и отбрана. Има специален изследователски интерес в областта на трансформацията на отбраната и въоръжените сили, включително трансформацията на военните способности на НАТО и ЕС. Вземал е участие в редица конференции по дискутиране на проблемите в посочените области.

Контакти:

                    E-mail: