Български Английски

Конференция 07-08.04 2016 г.

Встъпително слово при откриване на конференцията на СОРА на 07.04.2016 г.
13 април, 2016

Постигане на способности за осигуряване на въздушния суверенитет на Република България в NATINAMDS.
13 април, 2016

д-р Свилен Александров – НАРС Кап. I р. (OР). Архитектурни и технологични решения при модернизация и строителство на нови патрулни кораби за ВМС.
13 април, 2016

ПОЛКОВНИК АНДРЕЙ МЕЦОВ. ПРОГРАМА 2020 - НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА ТЕХНОЛОГИЧНАТА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВС НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ДО 2025 Г.
13 април, 2016

Полковник Николай АНТОНОВ – Началник сектор “БТ, АТ и СпТ” в отдел “ЛОГИСТИКА” - КСВ. Основни изисквания и ключови характеристики на новата бойна бронирана машина на Сухопътните войски.
13 април, 2016

ГЕН. МАЙОР (р) СЪБИ СЪБЕВ. НАРАСТВАЩАТА ВОЕННА МОЩ НА РУСИЯ – ЗА ОТБРАНА ИЛИ АГРЕСИЯ?
13 април, 2016

Ген. майор (р) С. Събев. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ВС-РБ СЛЕД 2020 г.
13 април, 2016

полк. (о.з.) Георги Тодоров ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ РУСКО ВОЕННО ОБОРУДВАНЕ.
13 април, 2016

 

View My Stats