Български Английски

Райна Иванова Карчева

Член на Управителния съвет на СОРА

В своя професионален опит г-жа Карчева заема последователно високоотговорни длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” - катедра „Романски филологии”, в Президентството на Република България като съветник по въпросите на Европейския съюз на Президента Желю Желев, в Министерството на отбраната като директор на дирекция „Международно и регионално сътрудничество”, в Министерството на външните работи като Началник на сектор „Координация на преговорите с Европейския съюз”, Пълномощен министър в Посолството на Р. България в Брюксел, Съветник на Министъра по европейските въпроси на Албания, член на Европейски екип и участие в многобройни национални и международни проекти. Настоящ статут – независим консултант, член на неправителствена организация. За дейността си в различните ведомства г-жа Карчева е награждавана многократно с различни награди и международни отличия, сред които „Кавалер на Почетния легион на Франция” и „Военен кръст” - отличие на Министерството на отбраната. Владее на професионално ниво английски, френски и руски език.