Български Английски

Научно-практическа конференция на тема "Стратегии и политики на сигурност"


На 09 Април 2010 се проведе Научно-практическата конференция на тема "Стратегии и политики на сигурност". Организатор е Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ. Други съорганизатори са Балкански форум за сигурността , МО, МВР, СБЖ и СОРА.

ПРИВЕТСТВИЕ на Председателя на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” - ген.майор Ст. Димитров, о.р.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОЧАКВАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ - ИЗВОДИ - ген.майор Ст. Димитров, о.р.

АСПЕКТИ НА СЪЮЗНАТА СИГУРНОСТ И АНГАЖИМЕНТИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ген.майор С. Събев, о.р.

ПРОТИВОРАКЕТНАТА ОТБРАНА НА НАТО И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - ген.майор С. Събев, о.р.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ КАПАЦИТЕТ - ПРЕНЕБРЕГВАНИЯТ ФАКТОР ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - полковник Димитър БУЗЕКОВ, о.р.

МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА - Кап. 1 ранг Свилен Александров, о.р.

БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА ЗАГЪРБИ ТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА - Кап. 1 ранг Васил ДАНОВ, о.р.

Techem