Български Английски

Кръгла маса на тема "Стратегията за национална сигурност – обществени очаквания и политически консенсус"

Програма

П Р О Г Р А М А
"СТРАТЕГИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ОБЩЕСТВЕНИ ОЧАКВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС".

22 февруари 2010

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 09.50 ОТКРИВАНЕ

09.30 – 09.35 Приветствие от ген.м-р д-р Стефан Димитров,о.р. -председател на УС Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”

09.35 – 09.50 Встъпителни слова от:
  • Г-н Милен Люцканов – Зам. министър на външните работи;
  • Ген.м-р Румен Миланов, о.р. – секретар на СС МС;
  • Бриг ген. Стефан Янев – приветствие от Министъра на отбраната ген. А. Ангелов;
  • Г-н Красимир Минчев – депутат от комисията по ВПО на парламента;
  • Г-жа Анета Мануилова – директор на дирекция, МВР

09.50 – 12.00 ПЪРВИ ПАНЕЛ
„ОБЩЕСТВЕНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
Модератор – ст.н.с. Стефан Николов (БАН)

09.50 – 11.00 Презентации по темата от доц. Гълъбов (НБУ), проф. Баxчеванов (ВА), и г-н В. Атанасов (Д-р ЦИА)
11.00 – 12.00 Дискусия
12.00 – 12.30 Кафе-закуска

12.20 ч. -14.25 ВТОРИ ПАНЕЛ
„ПОСТИГАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС – ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНОТО ПРИЕМАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА”
Модератор – Илия Налбантов

12.20 – 13.25 Презентации по темата от проф.Тодор Танев (СУ), г-н Владимир Шопов (СУ), ген. м-р Съби Събев,о.р. (Дир. на ФЦИНС), 13.25 – 14.25 Дискусия

14.25 – 14.30 Изводи от кръглата маса – ген.м-р д-р Ст.Димитров, о.р.

14.30 – 15.00 - Чаша вино

Списък на участниците

СПИСЪК
НА УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛАТА МАСА
"СТРАТЕГИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ОБЩЕСТВЕНИ ОЧАКВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС".

22 февруари 2010

№ ред

Име и фамилия

Институция/организация

Забележка

1

К.а. Никола Николов 

Администрация на Президента

Не присъствал

2

Живко Тодоров

Народно събрание

Не присъствал

3

Ангел Найденов

Народно събрание

 

4

Димо Гяуров

Народно събрание

 

5

Красимир Минчев

Народно събрание

 

6

Румен Миланов

Министерски съвет

 

7

Йордан Божилов

Министерство на отбраната

 

8

Тодор Тагарев

Министерство на отбраната

 

9

Бр.ген. Стефан Янев

Министерство на отбраната

 

10

Ген.м-р Георги Георгиев

Военна академия „Г.С.Раковски”

Не присъствал

11

Полк Стойко Стойков

Военна академия „Г.С.Раковски”

 

12

Проф. Георги Бахчеванов

Военна академия „Г.С.Раковски”

 

13

Николай Слатински

Военна академия „Г.С.Раковски”

Не присъствал

14

кап. 1 ранг Янцислав Янакиев

Военна академия „Г.С.Раковски”

Не присъствал

15

Милен Люцканов

Министерство на външните работи

 

16

Георги Панайотов

Министерство на външните работи

Не присъствал

17

Анета Мануилова

Министерство на вътрешните работи

 

18

Иван Р.Иванов

Министерство на вътрешните работи

 

19

Проф.Тодор Танев

Софийски университет „Св.Климент Охридски”

 

20

Антони  Тодоров 

Нов Български Университет

Не присъствал

21

Доц.Антони Гълъбов

НБУ

 

22

Владимир Шопов

Софийски университет „Св.Климент Охридски”

 

23

Проф.Димитър Йончев

НБУ

 

24

Йордан Бакалов

НБУ

Не присъствал

25

Доц.Румен Кънчев

НБУ

 

26

Ст.н.с. Стефан Николов

БАН

 

27

Проф.Христо Георгиев

Нов Български Университет

 

28

ген.м-р д-р Стефан Димитров о.р.

Председател на УС на СОРА

 

29

Деян Дунавски 

СОРА-адм. директор

 

30

Венцислав Атанасов

СОРА-дир. ЦИА

 

31

Петър Дерелиев

СОРА

Не присъствал

32

Свилен Александров 

СОРА

 

33

Димитър Бузеков

СОРА

 

34

Динко Иванов

СОРА

Не присъствал

35

Ген.м-р Съби Събев о.р.

Фондация ЦИНС

 

36

Петър Димитров

Фондация ЦИНС

Не присъствал

37

Петър Вълков

Политика капител

 

38

Велизар Шаламанов

Сдружение „Джордж Маршал България”

 

39

Илия Налбантов

Сдружение „Джордж Маршал България”

 

40

Златогор Минчев

Сдружение „Джордж Маршал България”

 

41

Проф. Тилчо Иванов

Сдружение „Джордж Маршал България”

 

42

Николай Павлов

Сдружение „Джордж Маршал България”

 

43

Никола Алтънков

Сдружение „Джордж Маршал България”

 

44

Ген.м-р Ст.Стоименов о.р.

КООСО

 

45

Ценко Велев

КООСО

Не присъствал

46

ген. л-т Кирил Цветков о. р.

КООСО

 

47

ген. л-т Димитър Георгиев о.р.

КООСО

Не присъствал

48

ген. м-р Иван Дочев о.р.

КООСО

 

49

Полк. Ангел Тюфекчиев о.р.

КООСО

Не присъствал

50

полк. Милушев о.р.

АЗКОН

 

51

о.р. Ген.м-р Димитър Димитров

СОРА

 

52

о.р. Ген.м-р Димитър Кръстев

КООСО

 

53

о.р. Ген. Цветан Тотомиров

АСКОНА

 

54

Георги Хараланов

БСП

 

55

Веселин Новаков

ПП Социалдемократи

 

Анкета

Изказвания и презентации

Медиите за Кръглата маса

Techem