Български

Програми

Като обществена организация, Съюзът участва в програми за укрепване на националната и международната сигурност.


Проект 1: „Стратегия за национална сигурност на Република България”

Част 1: Кръгла маса - "Стратегията за национална сигурност – обществени очаквания и политически консенсус"

На 22.02.2010 г. Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик”, Фондация „Център за изследване на национална сигурност” и Асоциация „Дж. Маршал - България”, съвместно с Министерството на отбраната, организираха и проведоха Кръгла маса на тема "Стратегията за национална сигурност – обществени очаквания и политически консенсус". Повече »

Част 2: Международна научна конференция "Стратегии и политики на сигурност"

На 09 Април 2010 се проведе Научно-практическата конференция на тема "Стратегии и политики на сигурност". Организатор е Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ. Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” бе съорганизатор. Други съорганизатори бяха  Балкански форум за сигурността, МО, МВР, СБЖ. Повече »

Част 3: Сигурността в кибер-пространството – нови предизвикателства и противодействие.

Част 4: Интеграция на България в НАТО / състояние-напредък и проблеми, национална политика и реалности. адекватност на правителствените решения, неотложни задачи, перспективи/.

Част 5: Рискове и заплахи за сигурността през 21 век.

Част 6: Новата стратегическа концепция на Алианса и произтичащите от нея трансформация       на отбраната и въоръжените сили.

Част 7: Геополитически реалности и тенденции и тяхното влияние върху националните интереси на страната.

Част 8: Сътрудничеството НАТО- Русия.

Част 9: Политиката на НАТО и ЕС в Балканския и  Разширения Черноморски регион ( в т.ч  и  в  Южен Кавказ).

Част 10: Енергийната безопасност и влиянието и на европейската и националната сигурност.

Проект 2: „Укрепване на националната сигурност и отбранителната способност на Република България”

  Теми:

 1. Военният инструмент на държавната мощ – цел, използване и ограничения.
 2. Информационната среда – проявления и тенденции влияещи върху националната сигурност и отбраната.
 3. Видове “асиметрични” заплахи и условия, при които придобиват стратегическо значение за отбраната на страната.
 4. Измерения на националните политики в областта на сигурността и отбраната в контекста на членството на страната в ЕС, НАТО, ООН, ОССЕ и регионалните инициативи.
 5. Трансформация на военното дело през последните две столетия – иновации, теории, характеристики.
 6. Трансформация на въоръжените сили – същност, цели и обхват.
 7. Дългосрочна концепция за развитие на БА до 2030 г.
 8. Преструктуриране на БА –визия, възможности, ограничения и срокове.
 9. Необходими способности на въоръжените сили за провеждане на операции на всякакви театри и условия.
 10. Подходи за измерване на необходимите и настоящи оперативни способности.
 11. Използване на въоръжените сили за защита на критичната инфраструктура, при кризи от невоенен характер и търсене и спасяване. 

 

View My Stats