Български Английски

60 ГОДИНИ  НАТО - ОЧАКВАНИЯ

д-р Ст.Димитров, о.з. ген.м-р
Експозе на изказването пред юбилейната конференция , посветена на 60 год от създаването на НАТО


ПЪРВО: НОВИ ПРЕДПОСТАВКИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА  НА НАТО

1.  Избирането на Барак Обама  за президент на САЩ

    1.1   Към този момент САЩ играе водеща роля в НАТО  при  , изработването, финансиране и реализирането на решенията в Алианса.  На лице е нов полъх в отношенията САЩ –Западна Европа.Заговори се за многостранен подход при решаване на проблемите на сигурността- едно по-широко сътрудничество с Великобритания, Германия, Франция, Испания и др. страни, в т.ч и РФ. Войната в Ирак  бе  типичен случай на едностранен подход при вземане на решение за нейното започване  от САЩ.  

        1.2   Рестартирането на отношенията с Русия и те придобиват нови аспекти. Сегашната ситуация е – „изправяйки” /от на колене / се РФ все повече счита Запада чужд и враждебен, а Западът снисходително определя Русия /РФ/ като безнадеждно далече от европейските ценности и безперспективна за развитие на демокрацията.
В момента главните въпроси за разминаване или   
 Противопоставяне между НАТО  и РФ са свързани с :
- разполагане на елементи  на ПРО в Европа;
- разширяването на НАТО на изток /Грузия и Украйна /;
- заобикалянето на газо- и петролопроводите на територията на РФ;
-световното управление на икономиката /отказ от политиката на САЩ -еднополюсния свят /.

2. Завръщането на Франция във военната организация на НАТО

      2.1  Увеличава се тежестта на Франция при изработване на решенията,  на политическо ниво  и  вече участие във военното планиране. Франция е страна с развита демокрация , поддържа добри двустранни отношения с моного държави и най-вече с РФ.
На Франция може да се гласува доверие да поеме някое от регионаните командвания на НАТО.

     2.2  Нараства  отбранителния / ядрен и конвенционален / потенциал на Алианса. С това се повишават  възможностите за решение на проблеми с използването на военна сила.
Специално допринася с потенциал, опит и визия за борбата срещу тероризма.

     2.3 Увеличава се военно –икономическия потенциал на Алианса.

3. Световната икономическа криза,
Която може да доведе до :

      3.1  Свиване на военните разходи на някои страни членки и като следствие съкращаване на военни структури, преструктуриране на силите си;

       3.2 Ограничаване на възможностите за едновременно водене на  повече от една операция извън територията на Алианса; Съкращаване на времето за приключване на започнати вече операции зад граници;
  

  1.   Промяна в подходите за решаване на проблемите на сигурността в света, както от натовска, така и от руска страна;
  1.   Не е изключено и геополитическа преориентация на някои държави , разпадане или разширяване на блокове.

4. Избистряне на концепцията за сигурност на НАТО и на Европейския съюз и започване на изграждане на по- тясно сътрудничество   в тази област.
 
4.1 Завръщането на Франция във военната организация на НАТО ще доведе до намаляне на съперничеството , на разногласията, избистряне и разпределение на отговорностите между Алианса и ЕС.
 
4.2 Сложено е добро начало на сътрудничеството, като първоначално ЕС пое мисии от Алианса в полу стабилизирани зони /държави/ -БиХ, Косово .  Сега на дневен ред е взаимната подкрепа , при реализиране на европейските проекти - „Черноморска синегрия” и „Източно партньорство”. За първата трябва да се прецени как да  продължи / или влее във втората /, а за втората –какво да е нейното съдържание.
 
4.3 В бъдеще , след  разпределението на отговорностите, може да се очаква  усъвършенстване на структурите на блока, да се премине към унифициране на силите за решаване на задачите.
РБ сега има заделени сили за предаване на Алианса и такива за нуждите на ЕС. Това раздвоение наверно ще отпадне.

ВТОРО :   ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ НАТО В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА

 1. Граждански конфликти и  тероризма

 

Пордължава изпълнението на тази задача, но в новите условия и с отчитането на новите предпоставки. Основните усилия ще са насочени  за :

  1. Приключване на операцията на антитерористичната коалиция в Ирак , в която участват не малко страни от Алианса;
  1. Развитие и увеличаване на политическите и военните дейности в Афганистан. Тук трябват да се имат в пред вид двуяките интереси на РФ : от една страна РФ се бои от разрастване на тероризма в близост до нейните граници и пренасянето му на нейна територия, а от друга- желае и извършва действия, водещи до провал на операцията на НАТО  в Афганистан;

     1.3 Анализи и прогнози за предотваратяване на терористични действия в по-широк мащаб;

 1. Ликвидиране на последствията от кризи в някои райони близо  до границите на страните от НАТО.

           Тук става въпрос не само за Западните балкани , но и за другите райони , където се провеждат или ще се провеждат миротворчески операции. Възможно е възникване на кризи в някои държави , вследствие на икономическата криза , и естествено –намеса за ликвидиране на кризата.
Не се изключват ангажименти в урегулиране на сигурността в Близкия изток.

 1. Сигурността в киберпространството е едно ново   предизвикателство, за решаването на което ще се насочат значителни усилия и потенциал.

          Широкото използване на съвременните  I T - технологии в сферата наикономиката и  отбраната, в  борбата с тероризма, трафиците на дрога и оръжие, както и използването на тези технологии от противниците на НАТО, икономически съперници,   терористите и престъпниците, налага да се постави тази задача като приоритетна. Налага се да се преосмисли  как да се урегулира използването на
поверителната  информация в и нейната защита в киберпространството.

    4 . Енергийните доставки

    4.1 Пазарни условия за доставчиците- създаване на конкуренция между тях;
4.2 Собствеността на тръбите за  пренос- за РБ само държавни или държавна собственост над 51 % ;
4.3 Диверсификация на доставките чрез различни доставчици;
4.4 Новите проекти за РБ –НАБУКО, „Южен поток” /?/ ,  
„Източен  експрес”. ТГИ /?/

 1. Избистряне и урегулиране на партньорските отношения с   Русия

            Първото замаразяване на отношенията РФ бе по време на бомбардировките срещу б. Югославия, което бързо бе преодоляно , а второто след миналогодишната  агресия на РФ срещу Грузия. Времето между тях някои експерти определят като „Хладно сътрудничество”. Като продължение на това напоследък  са  някои  действия и изпреварващи анонси и блъфове   на РФ, с които се стреми да вземе инициативата в дипломацията  си със САЩ и НАТО, още преди да са седнали на масата за сериозни преговори.
Ще изброя само : разполагането на РСРД в Калининградска област/после се отказаха/, изявление за евентуални бази за  САв  в Куба и Венецуела, започване на превъоръжаването на РА / въпреки че  ВБ бе съкратен с 15% /, заплахи към Полша и Чехия за обектите на ПРО, .........

За преодоляването на разногласията и въстановяването на партньорството с РФ се мисли и в НАТО и в САЩ.

 Специално внимание ще отделя на  Доклада  «Правилното направление на американската политика в отношенията с Русия», изготвен  по инициатива Центъра «Никсона» и  Белферския център на  Харвардския университет за Барак Обама.  Най-важната част на този документ са неговите  препоръки /19 /.

       Ето някои от тях:

       - превръщането на РФ в партньор при решаване в цяло проблемите на развиващите се ядрени държави и най-вече Иран

       - активизиране на руско-американската работна група по противодействие на тероризма и по-тясно сътрудничество с РФ в борбата с терорист. заплахи

      - нов поглед и предприемане на действени усилия за развитие на сътрудничеството в отговор на общата заплаха от иранските и други ракети, в т.ч и за разполагането на об. ПРО в Полша и Чехия

      - създаване на руско-американски диалог по страните-съседи на РФ.

      - готовност за активизиране на диалога по контрол на въоръженията /въпреки различията в подходите/. Продължаване на договора СНВ-1.

   - Изработване в сътрудничество с  Европа и РФ «взаимно приемлива система от права и задължения за енергодоствчиците, транзитьорите и потребителите.»; призив към европейците и поддръжката им за диверсификация на газовите доставки /явно става въпрос за»НАБУКО» и «Источен експрес» /.

- привличане на РФ в  близкоисточното урегулиране.

- другите са свързани с икономиката /СТО/, световния климат и правата на човека в РФ.

             Почертано е че :
„ САЩ трябва да противостоят на РФ с всички усилия  да създаде сфера на влияние в Европа и Евразия, вкл. и опити за отричане правото на други държави да членуват в НАТО или др. организации.
При това не бива да се разчита на конструктивни отношения с РФ , ако САЩ се опита да създаде своя сфера на влияние до руските граници.”

 

ТРЕТО :   КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ В БЛИЗКО ВРЕМЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА  НАТО

       1. Политическа съставляваща :

  1.  Вътрешно укрепване единството на блока , а според някои експерти „Сериозно преустройство на блока”, започващо с изясняване на неговата идентичност;

 

       1.2 Установяване /САЩ и европейските му съюзници / на ясни правила за европейската и евразийската безопасност,
които да се опират  на  обща концепция за сигурност, зачитаща и  руските интереси . НАТО и ЕС трябва да вземат отношение на  официално ниво по предложените от Медведев в Евиан / Фр/  пет точки по проблемите на  общата сигурност;

  1.  Избистряне на концепцията за разширяване на блока и за партньорството.;
  1.  Нов вид партньорски отношения с държавите,  проявили интерес към членство в НАТО, по-точно :
   Изработване на  варианти за демонстрация на поддръжка суверинитета  на държави с  прозападна ориентация, вместо членството им
         в НАТО/ Украйна, Грузия и др./  ;
  1.   Определяне на задачите на блока в съответствие с новите условия и предизвикателства за сигурността /нова стратегическа концепция за блока / ;

 

       1.5  Активизиране на отношенията с РФ и привличането й за решаване на някои задачи в сферата на сигурността .  За преодоляване на кризата в отношенията с РФ е  необходимо преминаването от политико-пропагандния отенък към културно-цивилизования диалог.

1.6  Започване на партньорски отношения с водещите арабски държави

         2.  Военна съставляваща :

      2.1   актуализация на стратегическото планиране

           2.2  определяне и подготовка на необходимите сили за решаване на задачите

            2.3  съгласуване на действията с парньорите

            2.4  изграждане на съответната инфраструктура  и поръчване на съответната техника /летища, пътища, пристанища,        
бази; самолети , вертолети и т.н. / пр-р формирането на сили за бързо реагиране налага изграждане на транспортна единица за тяхното пренасяне на близки и далечни разстояния, на определяне и оборудване на летища и площадки , пътища за подходи и т.н. /

         В заключение :
   Пред НАТО , и пред РБ-като член на алианса, стоят много отговорни задачи в политическо- военната област. На НАТО е необходимо време за оценки, анализи и дейсвия , а на  РБ е нужен нов ръководен и експертен екип в областа на отбраната и  сигурността  , с нова визия  и подходи за бъдещите предизивкателства  и за активното и съразмерно участие на страната ни в мисиите на НАТО и ЕС.

------------------------------------------------------------
Справка  приложение :
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РФ – Д. МЕДВЕДЕВ* ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА СИСТЕМА /ДОГОВОР/ ЗА СИГУРНОСТ :
-  В Договоре должно содержаться четкое подтверждение базовых принципов безопасности и межгосударственных отношений на евро-атлантическом пространстве. Это - приверженность добросовестному выполнению между-народных обязательств; уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств и всех других принципов, закрепленных в Уставе ООН - этом, без преувеличения, фундаментальном документе.
-  Следует ясно подтвердить недопустимость применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях. Существенно, что Договор должен дать гарантии единообразной трактовки и соблюдения этих принципов. Закрепить единство подходов К предупреждению и мирному урегулированию конфликтов на евро-атлантическом пространстве. Упор надо сделать на переговорных "развязках" - с учетом мнения сторон и при безусловном уважении к миротворческим механизмам. Может быть, надо закрепить и сами процедуры урегулирования споров.
-  Гарантии обеспечения равной безопасности, именно равной безопасности. Здесь надо следовать трем "не". А именно - не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Не допускать в рамках любых военных союзов или коалиций действий, которые ослабляют единство общего пространства безопасности. И наконец - не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности других участников Договора. Причем необходимо сосредоточиться на военно-политических вопросах, поскольку т.н. "hard security" играет сегодня определяющую роль. И именно здесь в последнее время образовался опасный дефицит контрольных механизмов, считает президент РФ.
-  Важно подтвердить в Договоре, что ни одно государство, и ни одна международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Европе. В полной мере относим это и к России.
-  Целесообразно установить базовые параметры контроля над вооружениями и разумной достаточности в военном строительстве. А также - новое качество взаимодействия по таким направлениям как распространение ОМУ, терроризм, наркотрафик".
---------------------------------------------------------------------
* В Евиан /Франция/ 2008 г.