7 години България в НАТО

Съюз на офицерите от резерва „Атлантик”

и Министерство на отбраната

                                                                                                                                                                    

 

П Р О Г Р А М А

 

национална конференция на тема

 

Интелигентната отбрана: националната отбранителна политика и инвестициите в отбраната през второто десетилетие на 21 век

 

29 март 2011 г., Централен военен клуб – гр. София

 

08.45 - 09.30 Регистрация на участниците

09.30- 10.00 Oфициална част – Откриване от о.р. ген. м-р  Стефан Димитров – председател на УС на СОР „Атлантик”. 

Приветствия:

 г-н  Доброслав Димитров Председател на комисията по външна политика и отбрана на Народното събрание

 г-н Максим Гайтанджиев Постоянeн секретар на Mинистерството на външните работи

Доклад na Министър на отбраната г-н Аню Ангелов: Отбранителната политика на Р.България в контекста на новата Стратегия за национална сигурност и Стратегическата концепция на НАТО”

10.15-13.00 Първи панел: „Отбранителна политика, способности, ресурси”. Модератор - заместник-министър на отбраната г-жа Августина Цветкова. 

10.15-10.35 Доклад: „Развитие на способности на ВС през второто десетилетие на 21-ви век”ген. м-р Йордан Йорданов – зам. началник на отбраната

10.35-10.50 Доклад: „Системата за управление на ресурсите в отбраната” о.р. полк. Добромир Тотевдиректор на Дирекция „Планиране, програмиране и бюджетиране” – МО.

10.50 -11.10  Кафе-пауза

11.10-11.25 Доклад: „Роля на агенциите на НАТО в прилагането на концепцията за интелигентна отбрана: многонационални проекти, проекти с общо финансиране и интегриране на националните проекти”д-р Велизар Шаламанов, директор „NATO and Nations”, NATO C3 Agency.

11.25-11.40 Доклад: „Интелигентната организация в отбранителния сектор” – доц. д-р Тодор Тагарев, ИИКТ-БАН.

11.40-12.00 Презентация: „Увеличаване на административните възможности чрез използване на съвременни IT технологии и продукти, разработени и прилагани от  фирма „Димяна ЕООД” – г-н Оник Андреев.

12.00-13.00  Дискусия  по темите на панела

13.00-14.00 Обяд

14.00 -17.00 Втори панел  „Инвестиционната политика в контекста на новата Стратегическа концепция на НАТО и необходимите съюзни способности“.

Модератор – о.р. ген. м-р д-р Стефан Димитров – СОРА.

14.00-14.20  Доклад: „Инвестиционната политика в отбраната през първите 7 години от членството на Република България в НАТО. Нови аспекти и приоритети в националната инвестиционна политика в областта на  отбраната” капитан II ранг Димитър Карамфилов, отдел „Изследвания и развитие” в Дирекция „Инвестиции на отбраната” МО.

14.20-14.35 Доклад„Нови аспекти и приоритети на политиката на отбранителни инвестиции в комуникационни, информационни и  технологии за управление на знанията“, полк. Атанас Темелков, заместник-директор на дирекция „КИС” – МО.

14.35-15.00  Презентация: Be Aware - Agile Framework – HP answer to operational awareness challenges“ – Mr. Kamil Wisniewski, Civil Protection Competency Center Lead for Central Eastern Europe, HP Enterprise Services Public Sector.

15.00-15.20 Доклад:  „Перспективи за участие на българската отбранителна индустрия в многонационални проекти“член-кореспондент Стефан Воденичаров.

15.20-15.30 Доклад: „Киберсигурността и киберотбраната – елементи на интелигентната отбрана през 21 век. Тенденции и развитие“ доц. д-р Златогор Минчев – СОРА/ИИКТ-БАН.

15.30-16.00   Кафе пауза

16.00-16.15 Представяне: „Център по компетентност за военна поддръжка на гражданските власти – българския принос за операционализация на всеобхватния подход” – подп. Орлин Николов – МО.

16.15-16.25 Доклад: „Българските военни способности в контекста  на новата стратегическа концепция на НАТО“ – о.р. ген. м-р. Съби Събев – СОРА.

16.25-16.35 Доклад: „Граждански контрол върху отбнатителната и инвестиционната политика на отбраната“ о.р. ген. лейт. Кирил Цветков – АСВ.

 

16.35-17.30   Дискусия и заключение.

 

Постер сесия  България политика за превъоръжаване г-н Илия Налбантов, Асоциации Джордж Маршал България


18.00 - Коктейл по случай 7 годишнината от членството на Република България в НАТО!