Description: Description: C:\Users\zlatogor\Documents\sora\files\aora_mod_akis_conf_programme_30_31_jan_2012_files\aora_conf_2012_logos.jpg

 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик”,

Министерството на отбраната и АКИС

организират

 

национална научна конференция на тема:

 

“Колективната и националната сигурност

и отбрана в контекста на динамичните

промени  в геополитическата среда

и по-рационалното използване

на намалените отбранителни разходи

в страните от НАТО и ЕС”

                       

на 30 и 31 януари 2012 г. в Централния военен клуб – София

 

Първи ден, 30 януари

 

            08.30–09.00          Регистрация на участниците

         09.00–09.45          Откриване:

- Встъпление от генерал-майор о. р. д-р  Стефан Димитров – председател на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ (5 мин.)

- Приветствие от председателя на Комисията по външна политика и отбрана към НС - г-н Доброслав Димитров (5 мин.)

  - Изказване на министъра на отбраната Аню Ангелов (20 мин.)

  - Доклад „Съвременни подходи в изграждането на отбранителни способности” на генерал Симеон Симеонов – началник на отбраната (15 мин.)

        

 

 

              09.45–12.50 Първи панел:  Предизвикателствата към външната политика и сигурността в контекста на динамичните промени в геополитическата среда

Модератор – г-жа Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната

 

           09.45–10.05 Доклад: „Българската външна политика в условията на съвременната среда за сигурност” – г-н Димитър Цанчев, заместник-министър на външните работи

 

         10.05–10.25         Доклад: „Трансгранична престъпност и международно сътрудничество” – г-н Димитър Георгиев, заместник-министър на вътрешните работи

 

10.25–11.00 Кафе пауза

 

11.00–11.15        Доклад: „Регионалната сигурност в условията  на европейската и евроатлантическата перспектива на региона” – г-н Пламен Бончев, директор на  дирекция „Политика за сигурност”   в МВнР

 

11.15–11.30 Доклад: „Съюзните измерения в сигурността – тенденции, възможности и ограничения” – г-жа Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната

 

11.30–11.50 Доклад „Индустрията, технологиите и науката с ключов принос за създаване на нови способности” – д-р Светослав Спасов, съветник на министър-председателя

 

11.50–12.50 Дискусия

 

12.50–14.00 Обяд

 

14.00–17.30   Втори панел: Глобализацията и отбраната

Модератор – генерал-лейтенант о. р. Атанас Запрянов, съветник в политическия кабинет на министъра на отбраната

 

14.00–14.15 Доклад: „Колективната и националната отбрана в условията на динамични промени на средата за сигурност – тенденции и възможности” - генерал-лейтенант о. р. Атанас Запрянов, съветник в политическия кабинет на министъра на отбраната

 

14.15–14.30        Доклад: „Достатъчност на отбраната в условията на  глобализацията” – генерал-майор  о. р. Съби Събев, ИПИО (ФЦИНС), (СОР”Атлантик”)

 

14.30–14.45        Доклад: „Съюзната отбрана и сигурност – амбиции и възможности” – доцент д-р Венелин Георгиев, доцент д-р Тодор Тагарев, ЦМСО, ИИКТ-БАН

 

14.45–14.55 Съдоклад от Иво Иванов, докторант във ВА, (СОР”Атлантик”)

 

14.55 –15.05 Доклад: „Международните партньорства в отбраната – възможности и ограничения” капитан I ранг о. р. Свилен Александров (СОР”Атлантик”), пълен текст...

 

15.05–15.40   ПрезентацияTEMPEST – Излъчвания, излагащи на риск информацията и апаратурата, защитаваща комуникациите. Как да намалим разходите за решаване на проблемите на сигурността, засягащи всяко правителство” – д-р Франческо Фордиани и д-р Джордж Манос – МАЙНДТЕК и T-H-O-R.

 

15.40–15.50 Доклад: „Ядрената заплаха като глобално предизвикателство към сигурността” – Мирена Иванова, Студентски клуб на политолога към СУ „Климент Охридски”

 

15.5016.20     Кафе-пауза

 

16.2016.35 Доклад: „Военното образование и изграждане на отбранителните способности в съвременни условия” – генерал- майор о. р. Евгени Манев, председател на УС на фондация „ВВС”, (СОР „Атлантик”)

 

16.3517.20 Дискусия

 

 

17.2017.30 Заключение – генерал лейтенант о. р. Атанас Запрянов

 

 

 

Втори ден, 31 януари

 

Откриване – полковник о. р. Иван Кьосев, председател на АКИС

 

09.30–13.00 Трети панел: „Глобализацията и ролята на информационните технологии”

Модератор – вицеадмирал Пламен Манушев,

заместник- началник на  отбраната

 

09.30–09.50 Доклад: „Информационните способности като част от военните способности” – вицеадмирал Пламен Манушев, заместник- началник на  отбраната, презентация...

 

09.5010.05 Доклад: „Киберсигурността – ново предизвикателство в колективната отбрана” – инж. Чавдар Пенков, АКИС

 

10.0510.30  Кафе-пауза

 

10.3010.50  Презентация на „Интернешънал Пауър Съплай” ЕООД

 

10.5011.10 Доклад: „Информационните технологии и оперативната съвместимост” – бригаден генерал Христо Тихинов, директор на дирекция КИС и главен информационен мениджър на МО

11.1011.30  Доклад: „Повишаване ефективността на националните отбранителни способности и интеграцията на обществените съобщителни мрежи и информационни системи” – бригаден генерал о. р. Бойко Симитчиев, АКИС

11.3011.50 Презентация на „Лема Трейдинг” ЕООД

11.5012.10 Доклад: „Организираната киберпрестъпност – заплаха за световната икономика” – главен комисар Явор Колев, ГДБОП (МВР)

 

12.1012.25 Доклад: „Динамичното влияние на информацинните технологии върху човешкия фактор и колективната киберсигурност“ – доцент д-р Златогор Минчев, СЦОСА, ИИКТ-БАН, (СОР ­„Атлантик”)

 

Постер сесия:

 

Информационните способности - важен елемент на интелигентната отбрана – полковник  Стоян Балабанов (МО, Институт по отбрана), полковник Радостин Илиев (МО)

 

Оценка на съществуващата законова рамка в ЕС за борба с незаконния трафик на оръжие – Светлозар Вешков, СОР Атлантик”, (Английска версия)

 

12.2512.50 Дискусия

 

12.5013.00  Заключителна част и закриване   Вицеадмирал Пламен Манушев, о.р. инж. Иван Кьосев и генерал-майор о.р. д-р Стефан Димитров

 

13.00–14.00 Обяд