Български Английски

Пишете ни:

  • * Всички полета са задължителни!

Контакт с нас

Адрес за кореспондеция:

Гр. София 1404
Ж.к.. "Гоце Делчев" 108, вх. А, ап. 4Мобилен: +359 889 055 115
E-mail (предпочитан):

Представя се от
(име, титла):

Съби Събев, Генерал-майор от резерва


Банкова сметка:

Обединена българска банка

BIC UBBSBGSF

IBAN BG53UBBS80021043385430

Валута лева (BGN )

Съюз на офицерите от резерва "Атлантик "

View My Stats