Български Английски

Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. 18.09.2016 г.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. До редакцията на Фрогнюз. Нищо лично! 20.08.2016 г.

Поздравления и пожелания по случай 137-та годишнина от създаването на военния флот на българската държава. Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“. 12.08.2016 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“. 29.06.2016 г.

Декларация на Управителният съвет на Съюза на подводничарите в Република България. Апел в подкрепа на проекта за придобиване на два модулни патрулни кораба. 04.05.2016 г.

Декларация на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. ЛЪЖИ И ИНСИНУАЦИИ С НЕТОЧЕН АДРЕС 21.03.2016 г.

Декларация на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ РЕЦИДИВИТЕ НА КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ? 13.1.2016 г.

Декларация на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. За независим съд и прокуратура. 14.12.2015 г.

Декларация на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. Късогледите икономии в отбраната се заплащат с национални катастрофи. 03.11.2015 г.

Декларация на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. От първия ден на съществуването си Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” настоява за развитието на модерни Въоръжени сили. 02.10.2015 г.

Декларация на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. Напреднала шизофрения или ранен Алцхаймер? 10.07.2015 г.

Декларация на Управителния съвет на съюз „Атлантик” относно провеждания обществен дебат и осъждане, от някои политически партии и неправителствени организации в сферата на сигурността и отбраната на приетия работен документ на служебното правителство „Визия: България в НАТО и в Европейската отбрана“. 15.09.2014 г.

Становище на Управителния съвет на съюз „Атлантик” относно предоставяне на политическо убежище на руския правозащитник, политически деец и борец за социална справедливост Николай Кобляков. 12.09.2014 г.

Декларация на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” относно безпринципното отношение на политическото ръководство на Министерството на отбраната към високопоставени и достойни служители от административното ръководство. 02.07.2014 г.

Декларация на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” относно "Десет години членство на България в НАТО – равносметка с поглед към следващото десетилетие". 16.04.2014 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” изразяваща тревога и несъгласие с изводите и с решенията на Министерството на отбраната, свързани със строителството и разходите около изграждането на защитно съоръжение на югоизточната граница на Република България. 27.03.2014 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” относно непредизвиканата и потъпкваща всякакви норми на международното право въоръжена намеса на Русия във вътрешните дела на суверенна Украйна. 06.03.2014 г.

Декларация на Общото събрание на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” относно предложенията за промени в Изборния кодекс, свикването на Велико народно събрание, което да изработи нова Конституция и усилията на правителства, партии, неправителствени организации и граждани, които трябва да бъдат насочени към укрепване на националната отбрана. 30.01.2014 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” срещу опитите да бъде закрита или преформатирана Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 05.12.2013 г.

Становище на на Управителния съвет на съюз „Атлантик” относно опитите на някои неправителствени организации (НПО) от сферата на сигурността и отбраната да участват в предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори и да се превръщат в политически субекти. 18.04.2013 г.

Становище на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” относно планираното шествие на 23.02.2013 г.

Съболезнователен адрес до семейството на капитан I ранг Владимир Христакиев. 11.02.2013 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” по повод зачестилите опити Централният артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) „Змейово“ край Стара Загора да бъде отнет от собствеността на Министерството на отбраната, дейността му да бъде представена като екологично опасна, а теренът да бъде раздробен и приватизиран. 11.02.2013 г.

Становище на Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ относно досегашната дейност на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната, КООСО от 06.07.2012 г.

Становище на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”, относно годишния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2011 г. от 08.05.2012 г.

Становище на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”, във връзка със зачестилите атаки срещу армията и другите служители от сектора за сигурност от 02.12.2011 г.

Декларация на председателя на УС на Съюза на офицерите от резерва "АТЛАНТИК" от 31.08.2011 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва "АТЛАНТИК" от 04.04.2011 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва "АТЛАНТИК" по повод установената принадлежност към бившите специални служби на посланици, генерални консули и заместник - ръководители на дипломатически мисии на Република България от 20.12.2010 г.

Декларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва "АТЛАНТИК" във връзка с приемането на Бяла книга за отбрана от 02.11.2010 г.

Декларация на СОР "Атлантик" във връзка със скандала, разразил се между Президента на Република България г-н Георги Първанов и министъра на отбраната на Република България о.р. ген.лейт. Аню Ангелов от 20.08.2010 г.


Декларация на УС на СОР "Атлантик"
Във връзка с конфликта между Президента на Република България г-н Георги Първанов и Вицепремиера и Министър на финансите г-н Симеон Дянков от 07.03.2010 г.


СТАНОВИЩЕ на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”
Относно: Проект на Закон за отбраната и въоръжените сили, сигнатурен № 802-01-98, приет на първо четене от 40 ОНС.
23.02.2009 г.


ДЕКЛАРАЦИЯ на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик” за необходимостта от развитие на демократични гражданско-военни отношения в Република България
23.06.2004 г.


View My Stats