Български

На 4 Април 2021г. НАТО празнува 72-рата си годишнина, а България 17 години в Атлантическия алианс:ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АВИАЦИЯТА В РЕГИОНА НА ЮЖНИТЕ БАЛКАНИ В КРАЯ НА 2020г. - Майор (о.з.) инж. Калин Христов, член на СОР „Атлантик“

АНЛИЗ ОПЕРАЦИИТЕ НА ТУРСКАТА АРМИЯ ПРОВЕДЕНИ В ЛИБИЯ И ОКАЗАНАТА ПОДКРЕПА НА АЗЕРБАЙДЖАН В НАГОРНИ КАРАБАХ - Майор (о.з.) инж. Калин Христов, член на СОР „Атлантик“

Поздравителен адрес до генерал-майор д-р Стефан Димитров по случай рожденния му ден!

Позиция на съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ по превъоръжаване и модернизация на въоръжените сили на Република България

Поздравителен адрес до адвокат Янко Георгиев Гочев по случай 1-ви Ноември - Ден на народните будители!

Декларация на СОР "Атлантик" относно вандалските прояви на протестиращи пред сградата на МО

Balancing Defense and Civil Support Tasks: The Impact of Covid-19 on the Bulgarian Military’s Roles

Позиция на СОР "Атлантик" по приемането на България в обменно-курсовия механизъм 2

Корица и Aнотация на книга "ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ПАТРОНИТЕ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ" - полк. о.з. инж. Венцеслав Велев и полковник о.з. д-р инж. Красимир Петров, членове на СОР „Атлантик“

Министрите на външните работи на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ излязоха с обща декларация по повод 75 години от края на Втората световна война.

Декларация на СОРА относно превъоръжаването на Българската армия и стратегическото партньорство на България със САЩ в областта на сигурността и отбраната

Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” (СОРА) е неправителствена организация с идеална цел регистрирана в България според българското законодателство. Тя е учредена през м. Феврури и регистрирана от Софийският градски съд през м. Март, 2004.

В СОРА членуват генерали и офицери от резерва: депутати; с научни степени и звания; военнни дипломати; с опит в работата в структурите на НАТО; с опит по управлението и участието в миротворческите операции в Камбоджа,Ангола,Босна и Косово, както и с опит в работата на международни частни военни компании в Ирак, Кюрдистан и Афганистан. Някои от членовете на СОРА са издигнати на висши държавни длъжности (трима министри и двама председатели на държавни агенции), други са постъпили на работа в структури на НАТО.

View My Stats