Български

!ВАЖНО!

Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) Ви кани на Общо събрание на Съюза, което ще се проведе на 11.06.2021 г. от 18.00 ч. в зала „Киносалон” на Военен клуб - Пловдив при следния дневен ред:

Регистрация - 17.00 ч. – 18.00 ч.

1. Избор на ръководство на Общото събрание и на негови работни органи:
    1. 1. Избор на председател (водещ) на Събранието;
    1. 2. Избор на секретар - протоколчик на Събранието;
    1. 3. Избор на Комисия по проверка на кворума за участие в събранието;
    1. 4. Избор на Комисия по обработка на предложенията за изменения в Устава на СОРА.
2. Изслушване на председателя на Комисията по кворума за участие в събранието.
3. Отчетен доклад от председателя на УС.
4. Финансов отчет (заместник - председател).
5. Дискусии, обсъждания, предложения, други въпроси.
    5.1 Изслушване на председателите на работните органи на Събранието
(Комисиите) и гласуване на решения:
    - По предложенията
    - По промени в Устава;
6. Запознаване с Плана за работа през 2021 г. на СОРА.
7. Връчване на награди, членски карти, отличителни значки и календари на организацията.
8. КОКТЕЙЛ (чаша вино).

От УС на СОР "АТЛАНТИК"


На 4 Април 2021г. НАТО празнува 72-рата си годишнина, а България 17 години в Атлантическия алианс:ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АВИАЦИЯТА В РЕГИОНА НА ЮЖНИТЕ БАЛКАНИ В КРАЯ НА 2020г. - Майор (о.з.) инж. Калин Христов, член на СОР „Атлантик“

АНЛИЗ ОПЕРАЦИИТЕ НА ТУРСКАТА АРМИЯ ПРОВЕДЕНИ В ЛИБИЯ И ОКАЗАНАТА ПОДКРЕПА НА АЗЕРБАЙДЖАН В НАГОРНИ КАРАБАХ - Майор (о.з.) инж. Калин Христов, член на СОР „Атлантик“

Поздравителен адрес до генерал-майор д-р Стефан Димитров по случай рожденния му ден!

Позиция на съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ по превъоръжаване и модернизация на въоръжените сили на Република България

Поздравителен адрес до адвокат Янко Георгиев Гочев по случай 1-ви Ноември - Ден на народните будители!

Декларация на СОР "Атлантик" относно вандалските прояви на протестиращи пред сградата на МО

Balancing Defense and Civil Support Tasks: The Impact of Covid-19 on the Bulgarian Military’s Roles

Позиция на СОР "Атлантик" по приемането на България в обменно-курсовия механизъм 2

Корица и Aнотация на книга "ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ПАТРОНИТЕ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ" - полк. о.з. инж. Венцеслав Велев и полковник о.з. д-р инж. Красимир Петров, членове на СОР „Атлантик“

Министрите на външните работи на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ излязоха с обща декларация по повод 75 години от края на Втората световна война.

Декларация на СОРА относно превъоръжаването на Българската армия и стратегическото партньорство на България със САЩ в областта на сигурността и отбраната

Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” (СОРА) е неправителствена организация с идеална цел регистрирана в България според българското законодателство. Тя е учредена през м. Феврури и регистрирана от Софийският градски съд през м. Март, 2004.

В СОРА членуват генерали и офицери от резерва: депутати; с научни степени и звания; военнни дипломати; с опит в работата в структурите на НАТО; с опит по управлението и участието в миротворческите операции в Камбоджа,Ангола,Босна и Косово, както и с опит в работата на международни частни военни компании в Ирак, Кюрдистан и Афганистан. Някои от членовете на СОРА са издигнати на висши държавни длъжности (трима министри и двама председатели на държавни агенции), други са постъпили на работа в структури на НАТО.

View My Stats