Български Английски

Декларация на СОР "Атлантик" относно вандалските прояви на протестиращи пред сградата на МО

Balancing Defense and Civil Support Tasks: The Impact of Covid-19 on the Bulgarian Military’s Roles

Позиция на СОР "Атлантик" по приемането на България в обменно-курсовия механизъм 2

Корица и Aнотация на книга "ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ПАТРОНИТЕ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ" - полк. о.з. инж. Венцеслав Велев и полковник о.з. д-р инж. Красимир Петров, членове на СОР „Атлантик“

Поздравителен адрес до Посолството на САЩ по случай Деня на независимостта - 4-ти Юли

Поздравителен адрес на МО към СОРА по случай 6-ти Май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия

Министрите на външните работи на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ излязоха с обща декларация по повод 75 години от края на Втората световна война.

Декларация на СОРА относно превъоръжаването на Българската армия и стратегическото партньорство на България със САЩ в областта на сигурността и отбраната


!ВАЖНО!

Годишното отчетно-изборно (общо) събрание на СОР "Атлантик" се проведе на 18.06.2020 г. от 18.00 ч. в зала "Тържествена" на Централния военен клуб в гр. София при дневен ред:
   1. Доклад на УС за дейността на СОРА през 2019 г.
   2. Финансов отчет на УС на СОРА за 2019 г.
   3. Запознаване с Плана на СОРА за 2020 г. и обсъждане направленията за развитие.
   4. Предложения за промяна в Устава на СОРА.
   5. Други въпроси.

От УС на СОР "АТЛАНТИК"


Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” (СОРА) е неправителствена организация с идеална цел регистрирана в България според българското законодателство. Тя е учредена през м. Феврури и регистрирана от Софийският градски съд през м. Март, 2004.

В СОРА членуват генерали и офицери от резерва: депутати; с научни степени и звания; военнни дипломати; с опит в работата в структурите на НАТО; с опит по управлението и участието в миротворческите операции в Камбоджа,Ангола,Босна и Косово, както и с опит в работата на международни частни военни компании в Ирак, Кюрдистан и Афганистан. Някои от членовете на СОРА са издигнати на висши държавни длъжности (трима министри и двама председатели на държавни агенции), други са постъпили на работа в структури на НАТО.

View My Stats