Български Английски

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерваТЛАНТИК"

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” изказва несъгласие и огорчение във връзка непремерени изказвания на някои икономисти и на синдикални дейци. Те използваха обидни изрази, спрямо цели професионални групи в системата на МО и на МВР, засягащи офицерската чест, гражданското и човешкото достойнство на стотици патриоти, които с нищо не са дали повод да бъдат подозирани в некадърност, корупция, политически пристрастия или каквито и да били други пороци. Недоумение и безпокойство будят предложенията да бъдат освободени от Министерството на отбраната и от МВР всички служители, придобили право на пенсия.

Уволнението на няколкостотин души от администрацията на двете министерства и от поделенията на Българската армия няма да компенсира недъзите на българската икономика, няма чувствително да намали броя на безработните у нас, няма да създаде усещането, че правителството дава отговори на наболелите въпроси, а не търси палиативни решения. Дълбоко сме убедени в принципа, че ако за едно работно място кандидатстват служител, придобил право на пенсия и млад специалист, безспорно трябва да бъде предпочетен младият човек. Но в системата на МО и на МВР съществуват редица длъжности, за които няма кандидати в активна възраст, или придобилите право на пенсия служители в по-висока степен отговарят на длъжностните характеристики и на интересите на работодателя.

Осмеляваме се да припомним на „експертите”- икономисти и на профсъюзните водачи, че в МО работят офицери от резерва, които притежават значителен професионален опит, отлична езикова, обща и специална подготовка и заемат както експертни, така и ръководни длъжности. Това са хора, участавали в по две-три миротворчески мисии. работили в щабове и в други структури на НАТО. Това са хора, които по време на прехода към демокрация запазиха политически неутралитет, доказаха принадлежността си към европейския избор на нацията, подпомогнаха процеса за присъединяване към НАТО и ЕС, не се поддадоха на провокации и призиви за преврат и други силови действия.

По същото време в държавата бе извършено грандиозно и престъпно разграбване на собствеността, след което за честните специалисти от МВР и МО останаха нищожни заплати и незавидни пенсии. Програмите за тяхната адаптация към цивилния живот бяха символични и не изпълниха предназначението си.

Днес оставането на работа на тези професионалисти е в съзвучие със стандартите на НАТО и ЕС. Във водещите страни от Алианса никога не е стоял проблемът незначителен процент военни пенсионери да останат на служба, след като приключи офицерската им кариера. В тези страни техният опит е търсен и използван, включително чрез предложения за работа в структури на отбраната и сигурността.

Заклинанията, че никой няма право да работи, след като е придобил правото на пенсиия, противоречат на фундаментални общочовешки и европейски права, принципи и документи.

За нас е недопустим стремежът на някои синдикални дейци и „експерти” да представят пред обществото работещите пенсионери като алчни некадърницци, трупащи незаслужени доходи за сметка на млади, способни и ощетени от системата кадри. Категорично възразяваме срещу поредния опит за противопоствяне на млади срещу стари, на неработещи срещу пенсионери, срещу опитите да бъдат разделяни и насъсквани едни срещу други цели съсловия, професии и етноси.

Нашият съюз призовава вицепремиера Симеон Дянков да не се поддава на външнен натиск, а да вземе предвид становищата на съответните министри, които носят конкретни отговорности за ведомствата си.

 

София, 4 април 2011 г.
 

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”