Български Английски

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерваТЛАНТИК"

по повод установената принадлежност към бившите специални служби на посланици, генерални консули и заместник - ръководители на дипломатически мисии на Република България

 

Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” (СОРА) с тревога следи нарасналото у нас и в чужбина напрежение по повод решение N 175 от 14.12.2010 г. за резултатите от извършената проверка на посланици, генерални консули и заместник - ръководители на дипломатически мисии на Република България, обявено от Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Определя като срамни и подронващи авторитета на страната, обнародваните резултати, според които, двадесет години след началото на демократичните промени, около 45 % от висшите български дипломатически представители са обвързани с тайните служби на тоталитарната държава. Обезпокоително е, че те заемат основните дипломатическите длъжности в ключовите държави и международни организации.
 

Съюзът припомня, че във всички новоприсъединили се към Евро-атлантическите структури държави въпросът за премахването на влиянието на бившите специални служби, върху дипломатическия апарат и новите такива служби отдавна е разрешен. Включително и чрез разпускане на ведомства и служби и разкриването им отново с друг щат и нови хора. Като под “нови хора” демократичният свят разбира служители, подбирани, постъпили и подготвени след началото на промените. Защото съюзниците на България от Европейския съюз и НАТО трудно възприемат като истински партньори лица, постъпвали във ведомството или назначавани след утвърждаването им от партийна комисия, подготвяни идеологически и изпълнявали задачи срещу тях .
 

Никой не отрича професионалните умения, промяната на мисленето и възгледите на част от разкритите агенти, нито техният принос, който не бе съществен или решаващ в политиката от най-новата история на България. Нека подчертаем, че нова демократична България дава възможност за тяхната изява и в други области на обществото.

В тази връзка СОРА счита за неоснователни упреците към дейността на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност, обвинявана, че с обнародването на подобни решения подрива националната сигурност. Подкрепяме позицията, че двадесет годишният период на преход е бил достатъчен, за да бъдат добре подготвени нужният брой експерти не само за дипломатическата професия, но и за останалите области на сектора за сигурност.
СОРА подкрепя волята на правителството да предприеме решителни действия за реформиране на сектора за сигурност, в т.ч. и прочистване на възловите длъжности в държавния апарат от служители, сътрудници и агенти на бившите тоталитарни служби. Особено внимание правителството следва да обърне на службите за сигурност, които са следващия обект за проучване от Комисията по досиетата. Забавянето на тяхното реформиране може да доведе до обнародването на още по-шокираща информация, а това по никакъв начин няма да се отрази положително на новото лице на България.
 

Съюз „Атлантик” призовава президента на България, подписал за обнародване Закона за досиетата да постъпи като истински държавник и да подкрепи предстоящата реформа на сектора на сигурност. С това той ще допринесе за предотвратяване на конфликтите в тази област и за издигане на престижа на страната ни сред европейските партньори и съюзници.


София, 20 декември 2010 г.
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”

Techem