Български Английски

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик”
за необходимостта от развитие на демократични
гражданско-военни отношения в Република България

Основни уставни цели на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик” са да стимулира демократичните процеси на трансформиране на отбраната в съответствие с измененията в средата за гарантиране на националната сигурност, да допринася за развитието на демократични гражданско-военни отношения и за изграждането на ефективен парламентарен и граждански контрол.

Работейки за постигането на тези цели, ние изразяваме своята загриженост от изострянето на публичния конфликт между министъра на отбраната и началника на Генералния щаб на Българската армия и декларираме:

  1. В условията на демократична и правова държава, каквато е Република България, са недопустими изявления на действащ висш военeн, че “армията не може да остане безучастен зрител при разпада или свиването на параметрите на държавността”, възприемани като израз на пряка заплаха за демократичния ред.
  2. Цялостното функциониране на Министерството на отбраната тряба да бъде много по-прозрачно както за Народното събрание, така и за обществото. С особена сила това важи за решенията и действията на МО и ГЩ по въпросите на пълната професионализация на армията, нейната модернизация, структура, задачи, кадрова политика.
  3. Причините за настоящия конфликт не са само личностни. Те имат дълбоки институционални корени, заложени в действащия Закон за отбраната и въоръжените сили.
  4. По-нататъшната демократизация на гражданско-военните отношения е невъзможна без приемането на нов закон, който да въведе интегриран модел на демократично и ефективно управление на отбраната и въоръжените сили.

Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” изразява готовност да подпомога отговорните държавни институции в разработването и прилагането на модерна нормативна база за развитие на националния сектор за сигурност и отбрана.

Настоящата декларация е приета с решение на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик” от 23 юни 2004 г.

Techem