Български Английски

 

 

 

Кръгла маса на тема "Състояние и проблеми на сигурността в киберпространството на България"

       
 
Разгледай галерия ...
 

На 28 Септември 2010 година в Централния военен клуб, София се проведе кръгла маса на тема "Състояние и проблеми на сигурността в киберпространството на България". Организатори на събитието са: СОР "Атлантик", Асоциацията на комуникационните и информационни специалисти и Министерство на отбраната, Република България.

ПРОГРАМА

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

ПРИВЕТСТВИЕ на Заместник-министъра на отбраната - г-н Валентин Радев

ВЪВЕДЕНИЕ на Председателя на СОРА - ген. майор Стефан Димитров, о.р.

НОВИ ЗАПЛАХИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО - доц. д-р Златогор Минчев, ИИКТ-БАН

ОРГАНИЗИРАНАТА КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ - ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - гл. инспектор Явор Колев, ГДБОП, МВР

НАТО И КИБЕРСИГУРНОСТТА - ген.майор Съби Събев, о.р., СОРА

АСПЕКТИ НА ЗАЩИТАТА НА СЛУЖЕБНАТА ИНФОРМАЦИЯ - д-р инж. Чавдар Пенков, АКИС

ИЗКАЗВАНЕ НА ДКСИ - инж. Милена Христова, ДКСИ

КИБЕРАТАКИТЕ – НОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ В АРСЕНАЛА НА АРМИИТЕ  - подполк. д-р Николай Стоянов,                                          полк. доц. д-р Стоян Балабанов, ИО, МО

КРИПТОГРАФСКА СИГУРНОСТ - г-н Владимир Кожухаров, ДЗСВ-МВР

ОБЗОР, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ - д-р инж. Чавдар Пенков, АКИС

Techem