Български Английски

Кръгла маса на тема:

"Новата стратегическа концепция на НАТО и националната сигурност на България"

       
 
Разгледай галерия ...
 

На 29 Ноември 2010 година в Централния военен клуб, София се проведе кръгла маса на тема "Новата стратегическа концепция на НАТО и националната сигурност на България". Организатори на събитието са: СОР "Атлантик", Студентски клуб на политолога (СУ "Св. Климент Охридски"), Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО, УНСС), и Министерство на отбраната, Република България.

ПРОГРАМА

ИЗБРАНИ ДОКЛАДИ:

Отражение на новата стратегия на НАТО на отношенията НАТО – Русия -ген.майор д-р Стефан Димитров, о.р., СОРА

Новата стратегическа концепция и развитието на военните способности на НАТО през следващото десетилетие - ген. м-р Съби Събев, о.р., СОРА

Новите измерения в стратегическия подход на НАТО и отношението им към съвременните предизвикателства пред сигурността - Силвия Динева и Оля Георгиева, СКП, СУ "Св. Климент Охридски"

НАТО и новите технологии за борба с тероризма, Красимира Георгиева, САИМО, УНСС

Партньорствата на на НАТО в контекста на новата стратегическа концепция - Александър Иванов, САИМО, УНСС

Techem