Български Английски

Подполковник (о.з.) Боян Тодоров

Заместник-председател на Управителния съвет на СОРA

През 1999 г. завършва специализиран курс по „Водене на преговори и посредничество” в Международния център „Лестър Пиърсън” в Канада, откъдето е номиниран за Инструктор. През 2002 г. е инструктор на военни наблюдатели в Учебния център на ООН в Хамелбург, Германия.

През периода 2000 – 2001 г. специализира в две магистърски програми в САЩ: по Международна сигурност и военно-граждански отношения (CIMIС) и по Международни отношения и регионални изследвания на Близкия изток. От 2001 г. е назначен в отдел „Планиране и развитие на ВВС” на Главния щаб, където работи по проектите за развитие на оперативните способности на ВВС и е представител е на Българските ВВС в работната група на НАТО по въздушен транспорт в Брюксел.

През 2003 г. е назначен за Председател на Между-ведомствената комисия по избор на вариант за развитие на военно-транспортната вертолетна авиация на ВВС. След отказ да подпише подготвения доклад, подава рапорт за напускане на БА. От 2004 г. до 2009 г. е мениджър в търговско-индустриална компания. През периода 2005 г. – 2007 г. специализира стопанско управление и бизнес-администрация, а през 2009 г. основава собствена компания. Подп. Боян Тодоров (о.р.) владее свободно английски и руски, говоримо португалски и испански.