Български Английски

Капитан (о.з.) Михаил Михайлов

Член на Управителния съвет на СОРА и координатор на клуб „Стара Загора”

В следствие извършена реорганизация на въоръжените сили, капитан (о.з.) Михайлов се уволнява и продължава своята кариера в частния бизнес. Завършва редица курсове свързани с обучение по мениджмънт и социална комуникация, организация и управление на стопанската дейност, психологически аспекти на мотивацията, работа с кадрите и др.

Последователно работи във фирми като: пивоварна „Загорка” –АД и „Бисер Олива” - Стара Загора, „България–К” - Казанлък, „Митак–ООД” – с. Ястребово, заемайки длъжностите Началник на смяна, Началник на цех, Началник на производство и Началник складово стопанство и ръководител на инфраструктура. Известно време е ръководител на автосервиз „Мототехника и автосервизи” в гр. Стара Загора. Сега работи в „Ник-Инвест” – гр. Казанлък, като дистрибутор на хранителни стоки.

Капитан (о.з.) Михайлов притежава високи теоретически и практически умения по използване на продукти за складово счетоводно стопанство SAP, PLK, Плюс-минус и др. Владее свободно английски и руски език.