Български Английски

Полковник (о.з.) Станимир Каратопраклиев

Член на Управителния съвет на СОРА

Полковник (о.з.) Каратопраклиев служи като офицер в Българската армия 30 години, заемайки различни длъжности като: ПНЩ по свръзките на батальон, Командир на свързочен взвод, Командир на свързочна рота, Началник щаб на възлов свързочен батальон, Заместник началник щаб на свързочна бригада по проводните, радиорелейните и тропосферните комуникации, Заместник началник щаб на свързочна бригада, Старши помощник-началник на отдел в Главно управление „Комуникационни и информационни системи” – ГЩ на Българската армия, Началник на щаб на свързочна бригада, Началник на щаба на Полева опорна комуникационна мрежа, Заместник командир на свързочна бригада, Заместник директор на Щаба по осигуряването и поддръжката и завършва своята военна кариера като Помощник на началника на Щаба по осигуряването и поддръжката по планирането и подготовката – София. След напускане на Министерството на отбраната, полковник (о.з.) Каратопраклиев работи като експерт в дирекция „Търговска дейност” в Холдинг „ТЕРЕМ” ЕАД – София и като началник на Офиса на Началника на ВА „Г.С.Раковски”. Той владее свободно немски и руски език. За дейността си е награждаван многократно.