Български

Състав и длъжности на отговорниците на СОР „Атлантик”      клуб "Пловдив"


Подполковник (о.з.) Георги Георгиев
Координатор на клуб „Пловдив” на СОРА

Подполковник (о.з.) инж. Георги Георгиев е роден на 08.09.1952 г. в гр. Ямбол. Завършва СПТУ по Индустриална химия в родния си град и ВНВУ „Васил Левски“, В.Търново – специалност „Инженер по съобщителна техника и автоматизация на свръзките“. Служи в Българската армия 28 години, заемайки различни командни и инженерни длъжности от Комуникационната и информационна система на ВВС в Корпус Тактическа авиация, достигайки длъжност Началник на отдел. След прекратяване на военната си кариера подполковник (о.з.) Георгиев заема различни длъжности в гр. Пловдив като: Инженер в екип по трудова медицина, Мениджър продажби в ЗК „Български имоти“, Осигурителен експерт в ПОФ „Лукойл-гарант България“, Служител в Агенция за информация и сигурност „ЮСИС-ООД“ и Старши експерт „Електроинсталации и КС“ в Община Пловдив - район „Тракия“. За службата си в БА и дейността си след това е награждаван много кратно. Владее английски и руски език на добро работно ниво.

Контакти:
                        E-mail:
                        Мобилен телефон: 00359 897 262 244


Подполковник (о.з.) д-р Валентин Цонев
Секретар на клуб „Пловдив” на СОРА

Подполковник (о.з.) д-р Валентин Цонев е роден на 21.03.1956 г. в гр.Ловеч. Завършва гимназия с пълен отличен успех. Отбива военната си служба през 1974 - 1976 г., като старшина школник и младши лейтенант и длъжност „Заместник командир на зенитна батарея“. През 1981 г. завършва „Медицинска академия“, гр. София - факултет „Дентална медицина“. Специализирал е в „Медицинска академия“ - София, ВМА - София, МУ – Пловдив - факултет по „Дентална медицина“. През 2010 г. завършва магистърска степен в МУ - Пловдив, факултет „Обществено здраве“ по специалността „Здравен мениджмънт“. Има завършени пет медицински специалности. Бил е „Вещо лице“ към Окръжен съд - Пловдив. Подполковник (о.з) д-р Валентин Цонев служи като офицер в Българските въоръжени сили повече от 24 години, заемайки различни длъжности като: „Началник на дентален кабинет“, „Началник медицинска служба“ в системата на ПВО и ВВС и „Началник на отделение по „Дентална медицина и зъботехника“ във ВМА – МБАЛ - Пловдив. По настоящем работи като консултант в частна фирма. Многократно е награждаван. Владее руски и английски език.

Контакти:
                        E-mail:
                        Мобилен телефон: 00359 898 458 221


Майор (о.з.) Антон Димитров
Анализи и финансови въпроси на клуб „Пловдив” на СОРА

Майор (о.з.) Антон Димитров е роден на 30.08.1961 г. в гр. Пловдив. Завършва ОМГ "Академик Кирил Попов" в родния си град през 1979 г. През 1984 г. завършва ВНВВУ "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия - специалност „Експлоатация и ремонт на електро, приборно и автоматично оборудване на ЛА” с гражданска квалификация „Електроинженер”. Майор (о.з.) Димитров служи във ВВС на различни ръководни длъжности в разузнавателен и изтребително-бомбандировъчен авиационен полк до 2002 г. През 2000 г. завършва Университета за национално и световно стопанство - гр. София и придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” - специалност „Счетоводство и контрол” След уволнението от БА работи като икономист в частни фирми. За службата си в БА многократно е награждаван. Владее немски и руски език Женен, с две деца.

Контакти:
                        E-mail:
                        Мобилен телефон: 00359 896 738 722 

View My Stats