Български Английски

ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ на СОР “Атлантик” – координатори

1. Национална и съюзна сигурност и отбрана (визии, концепции и стратегии)

    о.р. ген. м-р, д-р Съби Събев -

2. Национална и съюзна отбранителна политика и планиране

    о.р. м-р проф. Тодор Тагарев -

3. Въоръжени сили и военни способности

    о.з. ген. л-т Атанас Запрянов -

4. Киберсигурност и киберотбрана

    доц. Златогор Минчев -

5. C4ISR системи и способности

    о.р. подп. Венцислав Атанасов -

6. Национални и съюзни военни операции и поуки от тях

    о.р. полк. д-р Петър Димитров -

7. Управление на кризи

    о.р. полк. Никола Казаков -

8. Отбранителна промишленост

    г-н Светлозар Вешков -

9. Правни въпроси

    адв. Деян Дунавски -

10. Работа по европейски проекти

    о.з. бр. ген. Динко Иванов -

11. Военно-исторически изследвания

    о.з. полк. доц. Димитър Минчев -

12. Военно образование и квалификация

    о.р. полк. доц. Захарин Марков -

13. Медии и връзки с обществеността

    о.р. кап. 1 ранг. Васил Данов -

View My Stats