Български

Почетен председател и почетни членове на СОРА

О.р. генерал майор д-р Стефан Димитров
Почетeн председател на УС

Завършил е висшето военно училище „Васил Левски”, гр. Велико Търново (1965 г.); ВА „Георги С. Раковски” (1975 г.), където защитава дисертация и придобива докторска степен; ВА на Генералния щаб (Москва, 1988 г.). Изучава френски език във Френския културен институт в София; Специализирал е в САЩ и Франция. Служил е като командир на танков взвод и рота. Работил е като старши преподавател във ВА „Георги С. Раковски”; Служи като старши помощник, началник на отдел и зам. началник на Оперативно управление на ГЩ на БА (1982-1992 г.); началник на Военния кабинет на Президента на Република България (1992-1997 г.); аташе по отбраната в Москва (1997-2000 г.); изпълнителен директор на Балканския политически клуб (2002-2005 г.); консул-пълномощен министър в гр. Новосибирск (2005-2006 г.). Председател на съвета на директорите на "ТЕРЕМ" ЕАД (2011 - 2013 г.).

Владее много добре руски език, добре –френски език и удовлетворително – английски език.

Контакти:

                   E-mail:

Повече »


Д-р Желю Митев Желев
Почетeн член на СОРА

Д-р Желю Митев Желев е роден на 3 март 1935 г. в село Веселиново, Югоизточна България, близо до гр. Шумен. Завършва висше образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Философия”. Редовен аспирант в СУ “Климент Охридски”. Завършва своята книга “Тоталитарната държава”, която успява да издаде едва през 1982 г. под заглавието “Фашизмът”. След 1989 г. тя заема своето достойно място и е публикувана на над 10 езика. Подготвя се за защита на втора кандидатска дисертация на тема: “Модалните категории”. С монографията си “Релационна теория за личността” защитава степента “Доктор на философските науки”. Основен инициатор и съосновател на Клуба за гласност и преустройство – повод за нови репресивни мерки срещу него. Основава заедно с други дисиденти Съюза на демократичните сили (съюз на всички опозиционни партии и движения). Избран е за председател на Координационния съвет на СДС. Избран е за председател на Парламентарната група на СДС във Великото Народно Събрание. Избран от Великото Народно Събрание за Президент на Република България (1990). Преизбран за Президент на Републиката, пряко от народа, съгласно новата Конституция на страната (1992). Президент на Фондация “Д-р Желю Желев”.

Повече »


 

Франсоа Фризон-Рош
Почетeн член на СОРА

Франсоа ФРИЗОН-РОШ е Доктор на Политическите науки (Национален Център за Научни Изследвания (CNRS), научен работник в Изследователския Център за Административни и Политически Науки (CERSA) при Университета Пантеон-Асас (Париж 2), кьдето ръководи семинар на тема „Държавната реформа в посткомунистическите страни”. Преподава в Парижкия Институт за Източни Езици и Цивилизации (INALCO). Той води и политическа и юридическа хроника посветена на балканските страни при Списанието за политически и конституционни проучвания на Източна Европа (REPCEE). От 1992г. до 1996г. той е съветник на Желю Желев, първи български Президент на Републиката, избран с пряко всеобщо гласуване. Франсоа ФРИЗОН-РОШ е и Председател на „Алианса Франция-България”, чиято цел е сближаването на двете страни.


 

Посланик Бойко Ноев
Почетeн член на СОРА

Посланик Бойко Ноев е бил Заместник министър на отбраната през 1994 г. и Министър на отбраната през периодите 1994-1995 г. и 1990-2001 г. С образование „Магистър по Международни отношения“ и многогодишен опит като дипломат от кариерата, посланик Ноев е назначен за посланик на България в НАТО, Белгия и Люксембург през периода 1996-1999 г. По време на своята дипломатическа кариера в Министерството на външните работи на Република България през периода 1981-1999 г., посланик Ноев е бил член и Заместник председател на Българската делегация към OSCE и Организацията на Конвенционалните Въоръжени сили в Европа. То е бил и Директор на Центъра за изследвания в областта на отбраната към Министерството на Отбраната (1993). Посланик Ноев е автор на множество публикации и медийни изяви и взема дейно участие в различни неправителствени и консултантски организации. За заслуги като дипломат и Министър на отбраната многократно е награждаван с национални и международни награди. Владее отлично английски и руски език.

 

View My Stats