Български Английски

Състав и длъжности на отговорниците на СОР „Атлантик”      клуб "Стара Загора"


Капитан (о.з.) Михаил Михайлов
Член на Управителния съвет на СОРА и координатор на клуб „Стара Загора”

Капитан (о.з.) Михаил Михайлов е роден на 05.09.1968 г. Завършва техникум по механотехника в гр. Сливен и Националния военен университет „В. Левски” – гр. Велико Търново със специалност „Офицер от сухопътни войски - военен инженер по експлоатация и ремонт на бронирана и автомобилна техника”. Служи в Българската армия в продължение на 14 г. заемайки длъжности командир на взвод, командир на рота и началник щаб на механизира батальон.
В следствие извършена реорганизация на въоръжените сили, капитан (о.з.) Михайлов се уволнява и продължава своята кариера в частния бизнес. Завършва редица курсове свързани с обучение по мениджмънт и социална комуникация, организация и управление на стопанската дейност, психологически аспекти на мотивацията, работа с кадрите и др.
Последователно работи във фирми като: пивоварна „Загорка” –АД и „Бисер Олива” - Стара Загора, „България–К” - Казанлък, „Митак–ООД” – с. Ястребово, заемайки длъжностите Началник на смяна, Началник на цех, Началник на производство и Началник складово стопанство и ръководител на инфраструктура. Известно време е ръководител на автосервиз „Мототехника и автосервизи” в гр. Стара Загора. Сега работи в „Ник-Инвест” – гр. Казанлък, като дистрибутор на хранителни стоки.
Капитан (о.з.) Михайлов притежава високи теоретически и практически умения по използване на продукти за складово счетоводно стопанство SAP, PLK, Плюс-минус и др.

Владее свободно английски и руски език.

Контакти:

                        Мобилен телефон: 00359 877 446 475


Виктор Динев
Секретар и финансист на клуб „Стара Загора” на СОРА

Виктор Динев е роден на 04.01.1988 г. в гр. Стара Загора. Завършва Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” гр. Стара Загора и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” специалност „Стопанско управление – администрация и управление”. Работи последователно в охранителна фирма „АСП – ООД” – Стара Загора като физическа и производствена охрана и в хотел „Терма” – с. Ягода като хотелиер. От 2015 г. и по настоящем е рецепционист в Международен младежки център – община Стара Загора. Виктор Динев спортува активно. От 2007 г. той е регистриран като футболен съдия към БФС и продължава да обслужва футболните срещи на БФС – Стара Загора.
Много добре владее английски език. Има изкарани редица компютърни и военно приложни курсове. Проявява изключителна отговорност към възложените му задачи.

Контакти:

                        Мобилен телефон: 00359 888 477 387 

View My Stats