Български Английски

Състав и длъжности на отговорниците на СОР „Атлантик”      клуб "Варна"


Капитан III ранг (о.з.) Сергей Лазаров
Координатор на клуб „Варна” на СОРА

Капитан III ранг (о.з.) Сергей Лазаров е роден на 08.05.1959 г. в гр. Варна. Завършва ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - специалност „Корабоводене за ВМС“, както и Военноморска академия в Санкт Петербург - командно-щабен, оперативно-тактически профил. Той има прослужени 23 години в Българските военноморски сили, от които в плавателния състав 10 години, заемайки различни позиции. Капитан III ранг (о.з.) Сергей Лазаров служи като командир на щурманска бойна част, на минно-торпедна и ракетно-артилерийска бойна част и помощник-командир на кораб за борба с подводници „Безстрашни“, командир на патрулна корвета „Бодри“, старши помощник-командир и командир на фрегата „Смели“. Служил е също в Щаба на военноморска база Варна на длъжност Старши помощник по оперативно-тактическата подготовка. Военната си кариера приключва като преподавател във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“. След уволнението си от ВМС е бил заместник-председател на съвета на директорите на Пристанище Варна, както и директор на производствено предприятие. Сега работи в учебен отдел на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“. За заслуги по време на военната си служба многократно е награждаван. Владее английски и руски език.

English »

Контакти:
                        E-mail:
                        Мобилен телефон: 00359 889 78 8060

Варна, България, бул. Вл. Варненчик 2 , стая 47, Военноморски клуб - Варна


Капитан II ранг (о.з.) Доньо Дачев
Секретар на клуб „Варна” на СОРА

Капитан II ранг (о.з.) Доньо Дачев е роден на 10.11.1947 г. в гр. Велико Търново. Завършва Строителен техникум в родния си град. През 1971 г. завършва ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" в гр. Варна . До 1992 г. служи във Военноморския флот на Р. България на торпедни катери, ракетни катери, тралчици и като преподавател по навигация. Завършва Военноморската академия в Ленинград, профил "Щурмански". Уволнява се с последно военно звание - капитан 2-ри ранг. След напускането на ВМС работи на различни кораби, като най-продължително време е прекарал в БМФ. На търговските кораби преминава последователно през целия път на гражданска квалификация от трети помощник капитан до капитан на кораб над 3000 Бруто регистър тона. От 2011 г. е щастлив пенсионер и отдава и споделя натрупания си опит в експертиза по развитието на ВМС, БМФ и Евроатлантическа политика. Награждаван е многократно. Владее руски и английски език.

Контакти:
                        E-mail:
                        Мобилен телефон: 00359 888 134 475

Повече »


View My Stats